Pomoc pri hľadaní pozemku, analýza vybraného pozemku, oslovenie a rokovanie s vlastníkmi

Z dostupných informácií katastra nehnuteľností a ďalších podkladom Vám pomôžeme pri výbere potencionálneho pozemku pre kúpu a vykonáme jeho analýzu (vlastníctvo, ťarchy, možnosti jeho vysporiadania, identifikácia v teréne s prípadným premeraním hraníc, prešetrenie inžinierskych sietí, posúdenie územno-plánovacej dokumentácie). Výsledkom takejto analýzy bude, že pozemok, o ktorý máte záujem je po všetkých stránkach „v poriadku“.

V prípade záujmu o jeho kúpu, môžeme vyhľadať a osloviť vlastníka /vlastníkov pozemku/ a rokovať za Vás o jeho kúpe. Ak sa kúpa dohodne zabezpečíme Vám všetky potrebné dokumenty súvisiace s predajom (geometrický plán, overenie jeho hraníc, skutočnej výmery, kúpna zmluva a jej podanie na kataster). Výsledkom tohto bude, že Vy len vyplatíte kúpnu cenu za pozemok predávajúcemu, podpíšete zmluvu a dostanete výpis z listu vlastníctva, že vlastníte novú nehnuteľnosť.

Chcete kúpiť štátny pozemok v správe Slovenského pozemkového fondu alebo mestský (obecný) pozemok? Tiež Vám poradíme ako postupovať a aké sú tam možností a obmedzenia, vypracujeme Vám žiadosť s predbežným geometrickým plánom na odsúhlasenie.

Zároveň Vám vieme zabezpečiť aj vypracovanie znaleckých posudkov na určenie ceny nehnuteľností, či už ide o stavby a stavebné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo lesné pozemky.

Ing. et Ing. Jaroslav Vasilečko

0905 373 639

geodet@geodetslovakia.sk

Categories: Kontakt

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll Up