Čo potrebujete od geodeta ku kolaudácii stavby ?

Ak sa Vám úspešne podarilo postaviť Vašu stavbu a potrebujete ju ešte skolaudovať, aby ste ju mohli pokojne užívať, nezabudnite, že aj v tejto fáze výstavby potrebujete geodeta. V prvom rade budete potrebovať „Geometrický plán na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia“. Takýto geometrický plán je potrebné doložiť ku kolaudácii, tak si ho nezabudnite Read more…

Potrebujete si dať zapísať do katastra rozostavanú stavbu ešte pred kolaudáciou ?

Často nastane situácia, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na dokončenie stavby a ak si chcete zobrať úver z banky potrebujete zaň niečím ručiť, alebo z nejakých dôvodov stavbu ešte nedokončite, neskolaudujete a potrebujete ju predať, čiže nejako ju zapísať na list vlastníctva do katastra. V týchto prípadoch sa dá stavba zapísať do katastra ako tzv. Read more…

Vybavujete vysporiadanie pozemkov ?

Ide o veľmi častý prípad takzvaného majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, čo je na Slovensku z hľadiska historického vývoja usporiadania a evidovania vlastníctva ešte stále aj po vyše 27 rokoch bežný jav. V prípade ak vlastnícke práva k pozemku sú evidované v registri „E“ katastra nehnuteľností (predtým pozemková kniha) a na pozemok, ktorý je teraz zakreslený v katastrálnej mape nie Read more…

Kupujete nehnuteľnosť ?

Ak si nájdete nový pozemok alebo dom, chatu s pozemkom či už sám alebo cez realitnú kanceláriu a zaplatíte zaň možno aj celoživotné úspory, nezabudnite, že aj tu potrebujete geodeta, aby ste sa vyhli zbytočným problémom po kúpe. Pri kúpe pozemku, ktorý už existuje v katastri (má svoje parcelné číslo a je zakreslený na Read more…

Vlastníte pozemky , neviete, kde sa nachádzajú a čo sú to vlastne za pozemky?

Vieme Vám hromadne vyhľadať všetky Vaše pozemky, ktoré vlastníte v rámci katastrálneho územia podľa Vašich identifikačných údajov alebo pozemky, ktoré vlastnili Vaši predkovia a dodnes ste si ich nevysporiadali. Vypracujeme Vám zostavy Vášho vlastníctva aj s mapovým podkladom (v tlačenej aj digitálnej forme) a podrobne Vám vysvetlíme a aké pozemky ide. Zistite či ich vlastníte Read more…

Hľadáte pozemok ?

Pomoc pri hľadaní pozemku, analýza vybraného pozemku, oslovenie a rokovanie s vlastníkmi Z dostupných informácií katastra nehnuteľností a ďalších podkladom Vám pomôžeme pri výbere potencionálneho pozemku pre kúpu a vykonáme jeho analýzu (vlastníctvo, ťarchy, možnosti jeho vysporiadania, identifikácia v teréne s prípadným premeraním hraníc, prešetrenie inžinierskych sietí, posúdenie územno-plánovacej dokumentácie). Výsledkom takejto analýzy bude, že pozemok, o ktorý Read more…

Scroll Up