Vieme Vám hromadne vyhľadať všetky Vaše pozemky, ktoré vlastníte v rámci katastrálneho územia podľa Vašich identifikačných údajov alebo pozemky, ktoré vlastnili Vaši predkovia a dodnes ste si ich nevysporiadali. Vypracujeme Vám zostavy Vášho vlastníctva aj s mapovým podkladom (v tlačenej aj digitálnej forme) a podrobne Vám vysvetlíme a aké pozemky ide. Zistite či ich vlastníte sám v celosti alebo ste spoluvlastník, v prípade parciel, ktoré nie sú evidované na katastrálnej mape Vám zistíme skutočný druh pozemku, Vy si preveríte či máte tieto parcely (hlavne v extraviláne) v nájme a či Vám platí prenajímateľ za ne nájomne. Zároveň si môžete nevysporiadané pozemky po Vašich predkoch majetkoprávne vysporiadať u notára. Podáme Vám informáciu či sa v blízkej budúcnosti v danom katastrálnom území nebudú vykonávať pozemkové úpravy, v rámci ktorých by ste si svoje spoluvlastnícke podiely na rozdrobených pozemkoch scelili do nových parciel, kde by ste bol výlučným vlastníkom.

 

Ing. et Ing. Jaroslav Vasilečko

0905 373 639

geodet@geodetslovakia.sk

Categories: Kontakt

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll Up