GEODET Slovakia s.r.o.

sídlo: Pčolinská 1410/40, 069 01 Snina

prevádzka: Partizánska 1057, 069 01 Snina (Okresný úrad v Snine, 3.poschodie na konci chodby)

tel: +421 905 373 639

e-mail: geodet@geodetslovakia.sk           geodet@geodet.xyz

 IČO: 51 155 052

DIČ: 2120608160

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK72 0900 0000 0051 3661 2367

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Odd.:Sro, Vl.č.:35302/P

Zastúpená: Ing. et Ing. Jaroslav Vasilečko, konateľ

Scroll Up