Prečo si vybrať našu spoločnosť

Skúsenosti

naši pracovníci majú 20 ročnú prax v geodetických službách a v projektovaní pozemkových úprav

Odbornosť

neustále vzdelávanie, školenia, zístakanie certifikátov a autorizácií, najnovšie technické vybavenie, spoluplráca s ďalšími odborníkmi - advokáti, znalci na oceňovanie pozemkov a stavieb, projektanti, úrady...

Rozumná cena

naším zákazníkom sme k dispozícii kedykoľvek aj poobedia a víkendy, ceny naších služieb stanovíme vždy pred vykonaním prác po vzájomnej dohode

Naša spoločnosť pôsobí už vyše 14 rokov v oblastí geodetických služieb a pozemkových úprav. Pre občanov poskytujeme služby hlavne v Prešovskom a Košickom kraji, pre firmy, obce, mestá a štátne organizácie na celom území SR.

Ak potrebujete geodeta s dlhoročnými  skúsenosťami z oblasti katastra nehnuteľností (geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov), inžinierskej geodézie (polohopisné a výškopisné zamerania, vytyčovanie veľkých stavieb, porealizačné zamerania, inžinierske siete) alebo pozemkových úprav sme tu pre Vás  so serióznou ponukou naších služieb, za rozumnú cenu vždy podľa vzájomnej dohody.

Pozrite si ponuku naších služieb. Ing. et. Ing. Jaroslav Vasilečko 0905 373 639 geodet@geodetslovakia.sk

Naše služby

stručný prehľad naších služieb

Naše aktuálne zákazky

IMG_6370

Plynovod Slovensko-Poľsko

IMG_1275

Kanalizácia a ČOV Kráľovský Chlmec

Plaváreň Snina

Plaváreň Snina

Blog

Vybavujete vysporiadanie pozemkov ?

Ide o veľmi častý prípad takzvaného majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, čo je na Slovensku z hľadiska historického vývoja usporiadania a evidovania vlastníctva ešte stále aj po vyše 27 rokoch bežný jav. V prípade ak vlastnícke práva k pozemku sú evidované v registri Read more…

Kupujete nehnuteľnosť ?

Ak si nájdete nový pozemok alebo dom, chatu s pozemkom či už sám alebo cez realitnú kanceláriu a zaplatíte zaň možno aj celoživotné úspory, nezabudnite, že aj tu potrebujete geodeta, aby ste sa vyhli zbytočným problémom po Read more…

Hľadáte pozemok ?

Pomoc pri hľadaní pozemku, analýza vybraného pozemku, oslovenie a rokovanie s vlastníkmi Z dostupných informácií katastra nehnuteľností a ďalších podkladom Vám pomôžeme pri výbere potencionálneho pozemku pre kúpu a vykonáme jeho analýzu (vlastníctvo, ťarchy, možnosti jeho vysporiadania, identifikácia v teréne s prípadným Read more…

Kde nás nájdete

Kancelária

Okresný úrad Snina - 3.poschodie - na konci chodby                

Partizánska 1057, 069 01 Snina

Telefonický kontakt kedykoľvek

Ing. et Ing. Jaroslav Vailečko 
+421 905 373 639
Pondelok-Nedeľa, 6:30-21:00

Kontaktujte nás

Scroll Up