Hľadáte pozemok ?

Pomoc pri hľadaní pozemku, analýza vybraného pozemku, oslovenie a rokovanie s vlastníkmi Z dostupných informácií katastra nehnuteľností a ďalších podkladom Vám pomôžeme pri výbere potencionálneho pozemku pre kúpu a vykonáme jeho analýzu (vlastníctvo, ťarchy, možnosti jeho vysporiadania, identifikácia v teréne s prípadným premeraním hraníc, prešetrenie inžinierskych sietí, posúdenie územno-plánovacej dokumentácie). Výsledkom takejto analýzy bude, že pozemok, o ktorý Read more…

Scroll Up