Ide o veľmi častý prípad takzvaného majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, čo je na Slovensku z hľadiska historického vývoja usporiadania a evidovania vlastníctva ešte stále aj po vyše 27 rokoch bežný jav. V prípade ak vlastnícke práva k pozemku sú evidované v registri „E“ katastra nehnuteľností (predtým pozemková kniha) a na pozemok, ktorý je teraz zakreslený v katastrálnej mape nie je založený list vlastníctva v registri „C“  katastra nehnuteľností (terajšia katastrálna mapa) budete potrebovať od nás vyhotoviť „Geometrický plán na určenie vlastníckeho práva k pozemku“.  Takýmto plánom obnovíme a zakreslíme hranice pôvodných parciel (E KN) do súčasnej katastrálnej mapy ( register C KN). Získame tak presnú polohu a výmeru pôvodnej parcely. Takýto geometrický plán je podkladom k osvedčeniu vlastníctva ku pozemku notármi alebo súdmi.

Zároveň pred spracovaním takéhoto geometrického plánu s Vami prejdeme vlastnícke vzťahy na pôvodných pozemkoch a povieme Vám, či bude možné takýto pozemok jednoducho alebo zložitejšie vysporiadať a Vy sa rozhodnete či „pôjdete do vysporiadania“.

Ing. et Ing. Jaroslav Vasilečko

0905 373 639

geodet@geodetslovakia.sk

Categories: Kontakt

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll Up