Ak si nájdete nový pozemok alebo dom, chatu s pozemkom či už sám alebo cez realitnú kanceláriu a zaplatíte zaň možno aj celoživotné úspory, nezabudnite, že aj tu potrebujete geodeta, aby ste sa vyhli zbytočným problémom po kúpe. Pri kúpe pozemku, ktorý už existuje v katastri (má svoje parcelné číslo a je zakreslený na katastrálnej mape), odporúčam ešte pred samotnou kúpou preveriť hranice pozemku, ktoré sú v teréne reálne označené napríklad plotom, či sú v súlade s hranicami evidovanými v súbore geodetických informácií na katastri a zároveň preveriť reálnu výmeru kupovaného pozemku, nakoľko sa často cena určuje cenou za m2 a rozdiel aj pár desiatok m2 môže v cene znamenať stovky až tisíce EUR. O presnosti výmer evidovaných na liste vlastníctva sa dočítate neskôr.

Ak hranice pozemku nie sú v teréne reálne vyznačené budete potrebovať naše služby „Vytýčenie hraníc pozemku“, ktoré by si mal zabezpečiť predávajúci ešte pred kúpou a Vy by ste mali byť s nimi oboznámený.

Ak kupujete, resp. predávate časť pozemku, ktorý nie je na katastrálnej mape vyznačený samostatným parcelným číslom, potrebujete naše služby a to tento pozemok zamerať v teréne a vyhotoviť „ Geometrický plán na oddelenie alebo rozdelenie pozemku“.

Kupujete, resp. predávate dom , chatu, garáž a zistíte, že stavba nie je zapísaná na liste vlastníctva a Vy ju teda nemôžte predať ani kúpiť ? Taktiež budete potrebovať naše služby, kde bude potrebné zamerať danú stavbu a vyhotoviť „Geometrický plán na zameranie stavby“ a pre pridelenie súpisného čísla aj „Zameranie adresného bodu“. Zároveň Vám poradíme akým spôsobom zapísať stavbu do katastra nehnuteľností na list vlastníctva a čo všetko okrem geometrického plánu a adresného bodu budete k tomu potrebovať.

V poslednom rade budete potrebovať vypracovať zmluvu o prevode nehnuteľností, najčastejšie kúpnu zmluvu (medzi blízkymi môže ísť aj o darovaciu zmluvu), ďalej o zámennú zmluvu pri zámene pozemkov alebo časti pozemkov, dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Vypracovanie takýchto zmlúv Vám vieme zabezpečiť aj s ich podaním na kataster a zároveň Vám pomôžeme ušetriť na správnych poplatkoch za vklad.

 

Bc. Ing. Jaroslav Vasilečko

0905 373 639

geodet@geodetslovakia.sk

Categories: Kontakt

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll Up