Často nastane situácia, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na dokončenie stavby a ak si chcete zobrať úver z banky potrebujete zaň niečím ručiť, alebo z nejakých dôvodov stavbu ešte nedokončite, neskolaudujete a potrebujete ju predať, čiže nejako ju zapísať na list vlastníctva do katastra. V týchto prípadoch sa dá stavba zapísať do katastra ako tzv. „rozostavaná stavba“. Je to taká stavba, ktorá už má zrejmé prvé nadzemné podlažie (murivo je vo výške aspoň 1 meter) a v podstate je to každý ďalší stupeň rozostavaností až po kolaudáciu. V takomto prípade budete potrebovať našu službu a to zamerať a vyhotoviť „Geometrický plán na rozostavanú stavbu“. Na zápis rozostavanej stavby do katastra budete potrebovať doložiť ešte znalecký posudok a právoplatné stavebné povolenie, alebo sa zapíše so záložnou zmluvou banky ak budete brať úver. Vypracovanie znaleckého posudku, v ktorom je okrem iného aj ocenenie stavby, Vám vieme sprostredkovať.

Ing. et Ing. Jaroslav Vasilečko

0905 373 639

geodet@geodetslovakia.sk

Categories: Kontakt

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll Up