Čo potrebujete od geodeta ku kolaudácii stavby ?

Ak sa Vám úspešne podarilo postaviť Vašu stavbu a potrebujete ju ešte skolaudovať, aby ste ju mohli pokojne užívať, nezabudnite, že aj v tejto fáze výstavby potrebujete geodeta. V prvom rade budete potrebovať „Geometrický plán na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia“. Takýto geometrický plán je potrebné doložiť ku kolaudácii, tak si ho nezabudnite Read more…

Potrebujete si dať zapísať do katastra rozostavanú stavbu ešte pred kolaudáciou ?

Často nastane situácia, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na dokončenie stavby a ak si chcete zobrať úver z banky potrebujete zaň niečím ručiť, alebo z nejakých dôvodov stavbu ešte nedokončite, neskolaudujete a potrebujete ju predať, čiže nejako ju zapísať na list vlastníctva do katastra. V týchto prípadoch sa dá stavba zapísať do katastra ako tzv. Read more…

Vybavujete vysporiadanie pozemkov ?

Ide o veľmi častý prípad takzvaného majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, čo je na Slovensku z hľadiska historického vývoja usporiadania a evidovania vlastníctva ešte stále aj po vyše 27 rokoch bežný jav. V prípade ak vlastnícke práva k pozemku sú evidované v registri „E“ katastra nehnuteľností (predtým pozemková kniha) a na pozemok, ktorý je teraz zakreslený v katastrálnej mape nie Read more…

Scroll Up