Naša spoločnosť pôsobí už vyše 12 rokov v oblastí geodetických služieb a pozemkových úprav. Pre občanov poskytujeme služby hlavne v Prešovskom a Košickom kraji, pre firmy, obce, mestá a štátne organizácie na celom území SR. Ak potrebujete geodeta s dlhoročnými  skúsenosťami z oblasti katastra nehnuteľností (geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov), inžinierskej geodézie (polohopisné a výškopisné zamerania, vytyčovanie veľkých stavieb, porealizačné zamerania, inžinierske siete) alebo pozemkových úprav sme tu pre Vás  so serióznou ponukou naších služieb za rozumnú cenu vždy podľa vzájomnej dohody.

Ing. et Ing. Jaroslav Vasilečko

+421 905 373 639

geodet@geodetslovakia.sk

Scroll Up