Prečo si vybrať našu spoločnosť

Skúsenosť

Pôsobíme na trhu už vyše 12 rokov, vyriešili sme už vyše 2000 katastrálnych prípadov, máme za sebou 3 projekty komplexných pozemkových úprav zapísaných v katastri, viac ako 100 stavieb ,tisíce hektárov polohopisných a výškopisných zameraní a stovky kilometrov zameraných inžinierskych sietí

Zodpovednosť

Ku každej našej zákazke pristupujeme maxmálne zodpovenie z hľadiska odbornosti, komplexnosti, presnosti, termínov tak aby náš klient sa už nemusel o nič starať, často vybavujeme pre klienta navyš aj veci, ktoré nesúvisia s našou činnosťou a vieme ich zabezpečiť

Rozumná cena

Ceny naších služieb vždy prispôsobujeme náročností vykonávaných prác, vieme sa s klientom dohodnúť individuálne a môžme sa prispôsobiť jeho situácii, veľa činnosti (aj prác naviac), vrátane konzultácii vykonávame bezplatne.

Naša spoločnosť pôsobí už vyše 12 rokov v oblastí geodetických služieb a pozemkových úprav. Pre občanov poskytujeme služby hlavne v Prešovskom a Košickom kraji, pre firmy, obce, mestá a štátne organizácie na celom území SR.

Ak potrebujete geodeta s dlhoročnými  skúsenosťami z oblasti katastra nehnuteľností (geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov), inžinierskej geodézie (polohopisné a výškopisné zamerania, vytyčovanie veľkých stavieb, porealizačné zamerania, inžinierske siete) alebo pozemkových úprav sme tu pre Vás  so serióznou ponukou naších služieb za rozumnú cenu vždy podľa vzájomnej dohody.

Pozrite si ponuku naších služieb. Bc. Ing. Jaroslav Vasilečko 0905 373 639 geodet@geodetslovakia.sk  

Ponuka naších služieb

Pozrite si ponuku naších služieb podľa konkétnej životnej situácie
ADRESNÝ BOD

ADRESNÝ BOD

PRE MESTSKÝ, OBECNÝ ÚRAD

k prideleniu nového súpisného čísla k stavbe je potrebné zamerať súradnice vchodu do budovy a vyhotoviť eleborát adresného bodu

GEOMETRICKÝ PLÁN

GEOMETRICKÝ PLÁN

pre kataster nehnuteľností

na porealizačné zameranie stavby, rozostavanej stavby, rozdelenie a oddelenie pozemku, určenie vlastnického práva k pozemku, vyznačenie vecného bremena či už práva prechodu cez pozemok alebo uloženia inžinierskej iete ...

VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV A  STAVIEB

VYTÝČENIE HRANÍC POZEMKOV A STAVIEB

PRE OBČANOV, OBCE, MESTÁ, INVESTOROV, STAVEBNÉ FIRMY

vytýčenie neznateľných hraníc pozemkov v terene, vytýčenie stavby rodinného domu, objektov občianskej vybavenosti, pri investičnej výstavbe, obchodné a priemyselné centrá ...

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE

projektovanie stavieb, pre občanov, mestá, obce, projektantov

polohové a výškopvé zameranie lokality pre projektantov, detailne zameranie skutočného stavu terénu, stavieb, infraštruktúry vrátane prešetrenia inžinierskych sieti, v 2D alebo 3D, vrátane prešetrenia vlastníckych hraníc v zameranom území

ZAMERANIE STAVIEB (BUDOV) V 3D

ZAMERANIE STAVIEB (BUDOV) V 3D

pre architektov, projektantov

zameranie celej budovy vrátane interiérov a vytvorenie 3D modelu v CAD formátoch, zameranie fasád budov, zvislosti stavieb

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Pre obce, mestá, farmárov, vlastníkov pozemkov

komplexné pozemkové úpravy nariadené štátom, jednoduché pozemkové úpravy pre obce, mestá, investorov, na vysporiadanie pozemkov hospodárskych dvorov, v rómskych osadách, pri investičnej výstavbe, pre farmárov, hospodárske subjekty ktorí nakúpili veľké výmery pozemkov rozdrobené v spoluvlastníckych podieloch

GEODET Slovakia s.r.o.

Výber z naších zákaziek

POZEMKOVÉ ÚPRAVY:

Projekt pozemkových úprav Zemplínske Hámre
Projekt pozemkových úprav Komárov
Projekt Pozemkových úprav Orechová

GEODETICKÉ PRÁCE PRI INVESTIČNEJ VÝSTAVBE:

Komplexné geodetické práce počas výstavby centra Cassovar Košice
Obchodné centrá Tesco Snina, Zvolen, Gelnica, Sečovce, Medzilaborce, Kráľovský Chlmec ...

GEODETICKÉ PRÁCE PRI VÝSTAVBE INŽINIERSKYCH SIETI:

Pitná voda a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína
Pitná voda a odkanalizovanie obcí v povodí rieky Torysa
Rozšírenie ČOV a kanalizácia v Kráľovskom Chlmci, Snine

Konkrétne situácie - geodetické služby

Pozrite si čo a kedy potrebujete od geodeta v súvislosti s pozemkom alebo stavbou
Kontakt

Vybavujete vysporiadanie pozemkov ?

Ide o veľmi častý prípad takzvaného majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, čo je na Slovensku z hľadiska historického vývoja usporiadania a evidovania vlastníctva ešte stále aj po vyše 27 rokoch bežný jav. V prípade ak vlastnícke práva k pozemku sú evidované v registri Read more

Kontakt

Kupujete nehnuteľnosť ?

Ak si nájdete nový pozemok alebo dom, chatu s pozemkom či už sám alebo cez realitnú kanceláriu a zaplatíte zaň možno aj celoživotné úspory, nezabudnite, že aj tu potrebujete geodeta, aby ste sa vyhli zbytočným problémom po Read more

Kontakt

Hľadáte pozemok ?

Pomoc pri hľadaní pozemku, analýza vybraného pozemku, oslovenie a rokovanie s vlastníkmi Z dostupných informácií katastra nehnuteľností a ďalších podkladom Vám pomôžeme pri výbere potencionálneho pozemku pre kúpu a vykonáme jeho analýzu (vlastníctvo, ťarchy, možnosti jeho vysporiadania, identifikácia v teréne s prípadným Read more

KONTAKT:

Nájdete nás v našej kancelárii:

Partizánska 1057, 069 01 Snina

budova okresného úradu 3.poschodie

na konci chodby posledné dvere

Kontaktujte nás telefonicky alebo mailom:

Bc. Ing. Jaroslav Vasilečko
+421 905 373 639

geodet@geodetslovakia.sk

kedykoľvek

Kontaktujte nás

Scroll Up